korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Zobacz także: książki z moją redakcją lub korektą.

Realizacje (pozostałe)

Wiele korygowanych przeze mnie dokumentów firmowych i prac naukowych objętych jest klauzulą poufności, stąd nie mogły zostać tutaj wymienione.

Ostatnie większe prace w zakresie redakcji i korekty (poza książkami)