korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Zobacz także: inne przykłady mojej redakcji lub korekty.

Realizacje (książki)

Ostatnie większe prace w zakresie redakcji i korekty (książki, 2010-2022)