korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta i redagowanie tekstu

Format plików

Przyjmuję dokumenty w formacie edytora Word (*.doc, *.docx), pliki Open Office (*.odt), PDF, JPEG, Excel (*.xls, *.xlsx) lub PowerPoint (*.ppt, *.pptx). W przypadku tekstów w innych formatach, proszę o kontakt.

Korekta tekstu

Koryguję dokumenty w języku polskim pod względem językowym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym. Korekty dokonuję w trybie rejestracji zmian. Pliki PDF koryguję poprzez dodawanie komentarzy. W przypadku korekty na wydruku używam znaków korektorskich.

Korekta prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, dyplomowych i innych

Dostosowuję wszelkiego typu prace tekstowe do wymagań stawianych przez uczelnię. Wymagania te dotyczą m.in. odpowiedniego formatowania tekstu pracy:

Poza tym poprawiam błędy składniowe, stylistyczne, ortograficzne, gramatyczne, leksykalne i inne. Skorygowana praca jest gotowa do wydruku. Koszt przygotowania pracy jest do uzgodnienia, zależy od jej rozmiaru i nakładu potrzebnej pracy.

Redagowanie tekstu

Oferuję redagowanie wszelkiego rodzaju tekstów, wprowadzanie lidu, śródtytułów, przeredagowanie tekstu, poprawę czytelności i spójności logicznej. Redaguję recenzje literackie (np. na okładki książek i tomików poezji) oraz recenzje wewnętrzne dla wydawnictw.

Typy korygowanych tekstów

Koryguję m.in. następujące typy tekstów: