korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac magisterskich

Korekta wszelkiego rodzaju prac dyplomowych (w tym prac magisterskich) i artykułów naukowych to główna część mojej pracy zawodowej – zajmuję się tym na co dzień od wielu lat. Jestem doktorem nauk humanistycznych. Do korekty przyjmuję prace magisterskie w języku polskim o każdej tematyce.

Poprawiając pracę magisterską, zwracam uwagę na stronę językową i prezentacyjną. Korekta językowa polega na usunięciu wszelkich usterek – od literówek poprzez błędy ortograficzne po błędy stylistyczne (np. gdy w pracy używane są wyrażenia potoczne). W zakresie strony prezentacyjnej pracy dokonuję jej odpowiedniego formatowania. Zazwyczaj uczelnie mają przygotowany zbiór wytycznych edytorskich określających sposób przygotowania pracy magisterskiej. Jeśli takie wytyczne są dostępne, wykonuję formatowanie zgodnie z nimi, a jeśli ich nie ma – stosuję ogólne zasady, dbając o jak najlepszy końcowy wygląd pracy.

Korektą obejmuję również przypisy i bibliografię, w razie potrzeby dostosowując i ujednolicając nieodpowiednio zapisane pozycje. Mogę też utworzyć bibliografię na podstawie istniejących przypisów.

Przygotowuję także wszelkie potrzebne automatyczne spisy: spis treści, spis tabel, spis rycin, spis wykresów i każdy inny, jaki jest potrzebny.

Mimo że wykonuję korektę językową, często się zdarza, że znajduję w pracach błędy logiczne czy nieprawdziwe informacje. W takich przypadkach zaznaczam wątpliwe fragmenty tekstu komentarzem z odpowiednią informacją dla autora pracy.

Cena korekty pracy magisterskiej

Minimalna cena za korektę językową pracy magisterskiej wynosi u mnie 190 zł za 40 tys. znaków ze spacjami. Cena za formatowanie zależy od skomplikowania pracy.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.