korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac licencjackich

Jestem doktorem nauk humanistycznych i zawodowo zajmuję się korektą i redakcją tekstów, w tym prac naukowych (także o tematyce technicznej i ekonomicznej).

Poprawiam prace licencjackie pod względem językowym (ortografia, gramatyka, styl, interpunkcja), a także prezentacyjnym. Zmieniam styl pracy na naukowy, tzn. m.in. stosuję stronę bierną, formy nieosobowe zamiast wypowiedzi w pierwszej osobie. Uporządkowuję przypisy i bibliografię (wraz ze sprawdzeniem poprawności nazwisk autorów, tytułów, linków internetowych i innych informacji).

Moje usługi nie sprowadzają się tylko do redakcji i korekty tekstu – czytam prace uważnie także pod względem logiczności treści. Po wychwyceniu niezrozumiałych czy nielogicznych fragmentów zaznaczam je odpowiednio w treści komentarzem. W przypadku gdy czas nagli, mogę też na bieżąco wysyłać zapytania do autora z prośbą o wyjaśnienia, tak by przyspieszyć pracę nad tekstem.

Dbam też o profesjonalny wygląd przygotowanego tekstu. Jeśli uczelnia zlecającego określa wymagania co do formatowania, dostosowuję do nich tekst pracy - nawet wtedy, gdy dokument z regułami formatowania liczy kilkanaście stron precyzyjnych wskazówek. W przypadku gdy uczelnia nie przedstawia zaleceń w tym zakresie, formatuję tekst zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wstawiam też automatyczny spis treści, spisy rysunków, tabel i inne niezbędne elementy.

Prace zawsze koryguję osobiście.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.