korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac inżynierskich

Korekta różnego typu prac dyplomowych (w tym prac inżynierskich) i artykułów naukowych to główna część mojej pracy zawodowej – zajmuję się tym na co dzień od wielu lat. Jestem doktorem nauk humanistycznych, ale na co dzień mam do czynienia z korektą tekstów technicznych, korygując artykuły naukowe do miesięcznika „Nafta-Gaz”. Do korekty przyjmuję prace inżynierskie w języku polskim.

Poprawiając pracę inżynierską, biorę pod uwagę zarówno stronę językową, jak i prezentacyjną tekstu. Usuwam wszelkie usterki językowe – od literówek poprzez błędy ortograficzne po błędy stylistyczne. Jeśli chodzi o stronę prezentacyjną, to wykonuję dokładne formatowanie pracy, ściśle zgodnie z wytycznymi określonymi przez daną uczelnię.

Przygotowuję m.in. wszelkie potrzebne automatyczne spisy: spis treści, spis tabel, spis rycin, spis wykresów i każdy inny, jaki jest potrzebny. Formatuję odpowiednio wzory występujące w pracy.

Cena korekty pracy inżynierskiej

Minimalna cena za korektę językową pracy inżynierskiej wynosi u mnie 190 zł za 40 tys. znaków ze spacjami. Cena za formatowanie zależy od skomplikowania pracy.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.