korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac dyplomowych

Poprawa językowa prac dyplomowych to jeden z podstawowych rodzajów mojej działalności korektorskiej. Zajmuję się tym zawodowo, jestem doktorem nauk humanistycznych.

Mam wieloletnie doświadczenie w redakcji, korekcie i formatowaniu każdego rodzaju prac dyplomowych: prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich, a nawet habilitacyjnych. Poprawiam pod kątem językowym prace z różnych dziedzin, m.in. ekonomiczne, prawnicze, socjologiczne, informatyczne, medyczne.

Prace poprawiam osobiście.

Cennik korekty pracy dyplomowej

Cena korekty zależy od rodzaju pracy dyplomowej, ale także od poziomu językowego tekstu (tzn. jest niższa, gdy tekst jest zrozumiały) oraz od skomplikowania poruszanego zagadnienia (tzn. jest niższa, gdy tematyka jest mniej skomplikowana). Cena korekty pracy dyplomowej zaczyna się u mnie od 190 zł za tzw. arkusz wydawniczy, czyli za 40 tys. znaków ze spacjami. Liczbę znaków ze spacjami można odczytać w edytorze tekstu, mogę ją także sprawdzić podczas wyceny.

Zakres korekty

Usuwam błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne i inne. Formatuję pracę zgodnie z wymaganiami podanymi przez uczelnię lub – jeśli ich nie ma – zgodnie z ogólnymi zasadami. Przygotowuję też automatyczne spisy treści, spisy tabel, rycin, zdjęć, wykresów. Ujednolicam zapis przypisów i bibliografii.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.