korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta materiałów szkoleniowych

Poprawiam różnego rodzaju materiały szkoleniowe, zarówno w formie prezentacji (w PowerPoint), jak i scenariuszy zapisanych w plikach edytora Word. Koryguję przygotowane scenki, tak aby zawarte w nich dialogi brzmiały naturalnie. Uwzględniam wymagania zleceniodawcy dotyczące zapisu określonych pojęć w taki, a nie inny sposób. Poprawiam także różnego rodzaju testy i zadania dla uczestników kursów.

Cena korekty materiałów szkoleniowych

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.