korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta artykułów naukowych

Jestem doktorem nauk humanistycznych i zawodowo zajmuję się korektą i redakcją tekstów, w tym artykułów naukowych (m.in. o tematyce technicznej, prawniczej, ekonomicznej, ale nie tylko).

Dostosowuję tekst do wymagań formalnych czasopism. Praktycznie każde czasopismo ma inne wymagania co do zapisu przypisów, bibliografii, cytatów, wyróżnień w tekście i innych elementów. Oferuję przygotowanie tekstu zgodnie z opisanymi wytycznymi.

Poprawiam stronę językową tekstu. Zamieniam niepotrzebne powtórzenia (tylko niepotrzebne, mam pełną świadomość, kiedy danego słowa czy wyrażenia absolutnie nie należy zmieniać na synonim). Usuwam literówki, koryguję interpunkcję, ortografię. Poprawiam niewłaściwie odmienione słowa – to się często zdarza w tekstach technicznych, przy dużym nagromadzeniu rzeczowników w jednym zdaniu.

Mimo że nie sprawdzam artykułów pod kątem merytorycznym, często zdarza mi się znajdować błędy logiczne czy zwykłe pomyłki. Gdy podejrzewam taką sytuację, opisuję to odpowiednim komentarzem, tak aby autor mógł samodzielnie dokonać odpowiednich zmian, jeśli są potrzebne.

Artykuły koryguję osobiście.

Zapraszam: korektortekstow@gmail.com.