korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Formatowanie prac dyplomowych

Oprócz wykonywania redakcji i korekty prac dyplomowych zajmuję się także ich odpowiednim formatowaniem. Prawie zawsze reguły takiego formatowania określa uczelnia. Do wyceny usługi formatowania tekstu pracy – oprócz samej pracy – potrzebne więc będą uczelniane wytyczne, np. w formie linku do strony internetowej.

Wykonuję wszelkie wymagane poprawki formatowania, obejmujące takie elementy jak:

Zapraszam: korektortekstow@gmail.com.