korektor tekstów

Usługi Edytorskie
Katarzyna Wróbel

Korekta prac doktorskich

Jestem doktorem nauk humanistycznych i zawodowo zajmuję się korekt± tekstów.

Miałam okazję korygować wiele prac doktorskich z różnych dziedzin nauki: od językoznawstwa, polonistyki, historii, poprzez prace z biologii, geografii, aż do tekstów z ekonomii, informatyki i prawa. W czasie codziennej pracy koryguję też artykuły naukowe do miesięcznika „Nafta-Gaz”, a więc swobodnie poprawiam teksty także dotycz±ce tematów technicznych.

Prace zawsze poprawiam osobi¶cie. W ten sposób unikaj± Państwo ryzyka, że zlecenie powierzone „renomowanej firmie korektorskiej” tak naprawdę trafi do chc±cego dorobić sobie pocz±tkuj±cego w tej dziedzinie studenta.

Cennik korekty rozprawy doktorskiej

Cena korekty pracy doktorskiej najczę¶ciej nie różni się u mnie od ceny poprawy pracy magisterskiej. Z reguły obserwuję, że bardziej skomplikowana tre¶ć rozprawy doktorskiej idzie w parze z lepiej uporz±dkowanym wywodem, a w przypadku prac magisterskich łatwiejszej tematyce towarzyszy często mniejszy lub większy chaos przekazu. Najczę¶ciej cena korekty pracy doktorskiej wynosi u mnie 100-110 zł za tzw. arkusz wydawniczy, czyli 40 tys. znaków ze spacjami. Liczbę znaków ze spacjami można sprawdzić w edytorze tekstu, mogę j± także sprawdzić podczas wyceny.

Zakres korekty

Poprawiam wszystkie błędy językowe: ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne itp. Wykonuję formatowanie pracy, a je¶li uczelnia okre¶la swoje wymagania w tym zakresie - stosuję je. Tworzę automatyczne spisy tre¶ci, tabel, zdjęć, wykresów. Poprawiam bibliografię. Podsumowuj±c - praca po korekcie nie tylko nie zawiera błędów, ale i dobrze wygl±da.

Zapraszam do kontaktu: korektortekstow@gmail.com.